สิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียมความพร้อมของพิธีเช้า

สิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียมความพร้อมของพิธีเช้า

 

  1. นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป และเตรียมคนอาราธนาศิล

  2. สังฆทาน 9 ชุด

  3. ปัจจัยใส่ซอง

  4. อาหารพร้อมน้ำดื่มถวายพระ ,พระพุทธ เจ้าที่

  5. อาหารพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงแขก

  6. ถังน้ำแข็งและน้ำแข็ง

  7. โต๊ะ,เต็นท์,พัดลมบริเวณงาน

  8. ฝ่ายเจ้าสาวเตรียมเหล้า 4 ขวดสำหรับให้ตามธรรมเนียมกับผู้ที่ถือต้นกล้วยต้นอ้อยของขบวนขันหมาก

  9. เตรียมผู้ช่วยสำหรับพิธีไหว้ผู้ใหญ่ พิธีหลั่นน้ำพระพุทธมนต์ 2 ท่านกรณีมีของชำร่วยให้เพิ่ม อีก 1 ท่าน