วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

คุณชุลีพร & คุณธีรพล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ok-46 ok-137 ok-151 ok-176 ok-194 ok-205 ok-219 ok-275 ok-318 ok-903 ok-910 ok-917 ok-918 ok-925 ok-930 ok-931 ok-933